MICHAŁ SIEDLECKI

Card image cap

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej. Po kilku latach pracy w zawodzie architekta postanowił skonkretyzować rozwijaną po godzinach pasję programowania. Od 2018 roku intensywnie zgłębia język Python z ukierunkowaniem na data science a także język Java - ogólnie.
Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dzieci i szachowy entuzjasta.

Rok Tytuł
2016 Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, członkostwo w IARP
2012 Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki (studia magisterskie)
2010 Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki (studia inżynierskie)
Card image cap
Web app

Aplikacja webowa do automatycznej klasyfikacji tekstów. Dane uczące zebrane automatycznie przez skrypty scrapujące treść portali. Do uczenia modelu zastosowano algorytm Naive Bayes.

Card image cap
Web app

Aplikacja webowa do obserwacji medycznych. Aplikacja umożliwia tworzenie kont, logowanie, modyfikację i reset hasła. Użytkownicy zapisują dane w postaci serii temteratur i obserwacji. Wizualizacja danych na wykresie. Archiwizacja poprzednich obserwacji. Synchronizacja z bazą danych (nie zainmplementowano w wersji demo).

Card image cap
Desktop app

Aplikacja desktopowa do sortowania plików. Program sortuje pliki w folderze po dacie utworzenia (wg timestamp-u) a następnie kopiuje wybrany procent z góry i z dołu listy do osobnych folderów. Operację można przeprowadzić an liście folderów.

Card image cap
Algorythms

Ćwiczenia z algorytmów w języku Java.

Card image cap
Algorythms

Cwiczenia z modułu Pandas języka Python.

Card image cap
Web page

Strona firmy oświetleniowej One Light. Landing page z galerią i mapą.

Card image cap
Web page

Strona pracowni Kvietnievkski. W tle strony zapętlony film wyśrodkowany i dostosowany do urządzeń mobilnych.

Card image cap
Web page

Strona architekta Łukasza Kwietniewskiego. Prosta strona z trzema galeriami.

Card image cap
Web page

Strona centrum biznesowego Akacjowy Park. Strona z galerią i ofertą centrum biznesowego.